2004

Decembristernes udstilling er en institution, som har 76 års erfaring hvad angår det særlige, at arrangere udstillinger. Skiftende tider har haft indflydelse på udstillingens fremtoningspræg - selvfølgelig, hvad ellers.

Det er enestående for Danmark med kunstnersammenslutninger, hvor kunstnerne har mulighed for helt på egne præmisser at vise deres arbejder. Denne form for udstillingsfællesskab er mere end blot en praktisk-økonomisk foranstaltning. For kunstnerne er medlemskabet hvert år et incitament til at arbejde frem mod en udstilling, samt den fornemme mulighed for at få arbejderne bedømt af og set i sammenhæng med kollegerne og deres ophængninger.

Man kan sagtens tale om, at der eksisterer en ...»Læs mere

Decembristernes udstilling er en institution, som har 76 års erfaring hvad angår det særlige, at arrangere udstillinger. Skiftende tider har haft indflydelse på udstillingens fremtoningspræg - selvfølgelig, hvad ellers.

Det er enestående for Danmark med kunstnersammenslutninger, hvor kunstnerne har mulighed for helt på egne præmisser at vise deres arbejder. Denne form for udstillingsfællesskab er mere end blot en praktisk-økonomisk foranstaltning. For kunstnerne er medlemskabet hvert år et incitament til at arbejde frem mod en udstilling, samt den fornemme mulighed for at få arbejderne bedømt af og set i sammenhæng med kollegerne og deres ophængninger.

Man kan sagtens tale om, at der eksisterer en slags slægtskab udstillingens værker imellem, selvom gruppen rent umiddelbart kan forekomme uhomogen.
Decembristernes kunstnere har aldrig været samlet om én bestemt kunstnerisk idé; men gensidigt respekteret hinanden og de andres personlige ståsted i dyb respekt for kunsten som et menneskeligt udtryk, der må forandre og forbedre verden. Decembristerne er et eksempel på kunstscenens utilpassede elementer, en gruppe individualister, som på seksoghalvfjerdsindstyvende år går deres helt egne veje uden skelen til trends og moder.

Decembristerne har, set i forhold til de øvrige kunstnersammenslutninger, der udstiller i Den Frie Udstillings Bygning, færre kunstnere repræsenteret på udstillingen, hvorved den enkelte kunstner har en større repræsentation.

Udstillingen er på demokratisk vis arrangeret i forvejen på tegnebrættet. Det er nødvendigt, da langt de fleste kunstnere producerer deres udstillingsprojekt direkte til udstillingen. Det er således nye værker, der vises.
 

»Læs mindre

Den Frie Udstillingsbygning Osloplads 1 DK-2100 Kbh Ø

06. til 28 Marts 2004

Udstillere

Jens Birkemose, Doris Bloom, Ole Broager, Inge Ellegaard, Henrik Flagstad, Henrik Have, Sys Hindsbo, Oda Knudsen, Jørgen Carlo Larsen,Peter Laugesen, Jesper Rasmussen, Robert Risager, Ane Mette Ruge og Hans Christian Rylander.

Gæster

Simon Grimm, Torben Kapper, Henrik Menné, Cai-Ulrich Von Platen, Kirstine Vaaben og Torgny Wilcke

Arrangementer og øvrigt

OPLÆSNING OG SANG MED MUSIKALSK LEDSAGELSE

Søndag den 14. marts kl. 16,
vil skuespilleren og H.C. Andersen-kenderen
Christian Steffensen med musikledsagelse,
underholde med sange og tekster
fra H.C. Andersens forfatterskab

Decembristerne påbegynder hermed et spændende
tværkunstnerisk samarbejde med skuespilleren
Christian Steffensen, komponisten Fuzzy og
fotografen Lars Gundersen, som hver især, og sammen,
vil give deres fortolkning af eventyrdigterens mesterværk
Billedbog uden Billeder.

Dette tænkes gennemført i forbindelse
med Decembristernes udstilling marts 2005, umiddelbart
før H.C. Andersens 200 års dag den 2. april 2005,
men allerede i år vil Christian Steffensen introducere projektet.

 • Henrik Menné

 • Henrik Menné

 • Jørgen Carlo Larsen

 • Peter Laugesen

 • Peter Laugesen

 • Torgny Wilcke

 • Torgny Wilcke

 • Kirstine Vaaben

 • Peter Laugesen

 • Henrik Have

 • Henrik Have

 • Ole Broager

 • Ole Broager

  Ole Broager

 • Inge Ellegaard

 • Inge Ellegaard

 • Torben Kapper

 • Torben Kapper

 • Henrik Flagstad

 • Robert Risager

 • Robert Risager

 • Ane Mette Ruge

 • Jørgen carlo Larsen

 • Simon Grimm

 • Simon Grimm

 • Cai-Ulrich Von Platen

 • Cai-Ulrich Von Platen

 • Jens Birkemose

 • Jens Birkemose

 • H.C. Rylander

 • Jesper Rasmussen

 • Jesper Rasmussen