Fredag 18. december åbner Kunstnersammenslutningen Decembristernes udstilling på Den Frie Udstillingsbygning. I år har Decembristerne fordoblet antallet af udstillende kunstnere, idet sammenslutningens 17 kunstnere/kunstnerduoer hver har inviteret én gæstekunstner med på udstillingen. 

Valget af gæster følger ikke et bestemt sæt kriterier. Hvert enkelt medlem af Decembristerne har frit bestemt, hvilken relation der skulle være udslagsgivende for valget af gæstekunstner. Kriterierne har derfor været særdeles forskellige, fra valget af en flerårig samarbejdspartner, eller af én, hvis praksis har lighed med kunstnerens egen, til valget af en kunstner fra en anden generation eller kunstnerisk position. Bag alle valg ligger ønsket om kunstnerisk dialog.

Det er et særkende for Decembristerne at gå kollektivt og konceptuelt til værks med sammenslutningens udstillinger. Den kunstnerstyrede sammenslutning eksperimenterer vedholdende med den kollektive udstillingsform, og hvordan det er muligt at udvikle den kunstneriske arbejdsproces og skabe kollegiale møder i kunsten. Sammenslutningen består af individualistiske og egenartede kunstnere, men der findes samtidigt et underliggende slægtskab kunstnerne imellem. Ofte bruger sammenslutningen invitationer af andre kunstnere som et effektivt værktøj til at dele platform og udstillingsmulighed. Der arbejdes ligeledes målrettet tværfagligt med for eksempel oplæsninger, musik og performance.

Læg en kunstgave under juletræet
Decembristernes udstilling er i år det helt oplagte sted at gøre et kunstkup op til jul. Udover at alle udstillingens værker er til salg som sædvanligt, har Decembristerne i år valgt at skabe en sektion i udstillingen, hvor de udstillende kunstnere har sat mindre værker til salg. Priserne på disse værker vil være mellem 500 og 3.000 kr, så flere kan være med. I udstillingens åbningsweekend vil Decembristerne være til stede i udstillingen til en snak om kunsten og de til salg-satte værker.

Fernisering fredag d. 18 december.
Udstillingsperiode: 19. dec. 2020 - 17. Jan. 2021

Den Frie Udstillingsbygning
Oslo Plads 1
DK-2100 København Ø

Decembristerne 2020

Kunstnere og gæster
Bank & Rau + Morten Jacobsen
Doris Bloom + Finn Naur Petersen
Ole Broager + Natalie Megárd
Elmer + Firoozeh Basrafkan
Sys Hindsbo + Bente Hansen
Ellen Hyllemose  + Hannah Toticki Anbert
Henrik Flagstad
Heine Klausen + Stephan Møller
Oda Knudsen + Morten Tillitz
Jørgen Carlo Larsen + Camilla Rasborg
Henrik Menné + Christine Overvad Hansen
Bodil Nielsen + Hans Holten
Hanne Nielsen og Birgit Johnsen + Mogens Jacobsen
Jesper Rasmussen + Peter Olsen
Steen Møller Rasmussen + Mie Mørkeberg
Ane Mette Ruge + Else Marie Pade
H.C Rylander + Ida Hyllested