Jesper Rasmussen

Mit arbejde kredser omkring arkitekturrepræsentation i fotografi og skulptur, og jeg er interesseret i, hvordan form skaber identitet og rammer for adfærd.

Mine fotografier er digitalt manipulerede repræsentationer af lokaliteter og arkitektur, hvor tegn på menneskets tilstedeværelse er retoucheret væk, så der opstår en parallelvirkelighed, der trods umenneskeliggørelsen peger på menneskets rolle.
Eller de er repræsentationer af museale udstillingsrum, hvor kunst og publikum er bortretoucheret, så de kun fornemmes som skygger eller spejlinger i billedet. En slags fantom-kunst.

Mine skulpturer handler om transformering af formalistiske arkitektoner til funktionelle konstruktioner, og er stedsspecifikke konstruktioner, der undersøger overgangen mellem æstetik og funktion.

Desuden har jeg en større tekstpraksis, og er medredaktør af kunsttidskriftet Pist Protta, hvor jeg udfører kunstneriske publikationer, der er værker i deres egen ret, og som vedvarende afsøger grænserne for det trykte medie.

 

 

 

 

Ciutat de la Justícia, Barcelona, 2016, Lambdaprint

Modernist Sculpture, Guggenheim, New York, 2018, Lambdaprint

Thorvaldsens Museum, 2013, Lambdaprint

19th Century Drawing, Museo Revoltella, Trieste, 2018, Lambdaprint

Walden 7, Barcelona, 2019, Lambdaprint

Email
jesper.rasmussen@mail.dk