»Den Frie Udstillingsbygning
26. november 2016 – 8. januar 2017
Fernisering: Fredag d. 25. november Kl. 17 – 20

»Fotos fra udstillingen

PROJEKTBESKRIVELSE

Ved Decembristernes seneste udstillinger, er man begyndt at eksperimentere med nye måder at sammensætte og præsentere en sammenslutnings udstilling på. Med udstillingen i Den Frie vil sammenslutningen søge tilbage til den originalitetstrang, som givet vis er en stor del af en stærk kunstnerisk praksis. Medlemmerne skal denne gang ikke forholde sig til en tematik eller et gennemgående kuratoriske greb. Udstillingen vil derfor have fokus på de individuelle kunstneres forskellige praksisser på tværs af generationer, baggrund, udtryk, genrer og materialer. Formålet med dette udgangspunkt er, at sætte fokus på originaliteten og kvaliteten hos det enkelte medlem.

Alle værker vil være skabt specifikt til udstillingen i Den Frie, da det rumlige hensyn og den sted- specifikke inspiration er yderst væsentlig. Målet med udstillingskonceptet er at bidrage til den fortsatte udvikling i sammenslutningen og vise den som en nyskabende og fremadskuende spiller på kunstscenen både herhjemme og i udlandet.

Sammenslutningen, Decembristerne, er i dag en institution med 85 års erfaring hvad angår det særlige at arrangere udstillinger, og man har taget hensyn til skiftende tider, som indlysende har haft indflydelse på udstillingens fremtoning. Decembristerne har gennem alle årene været en undersøgende flok – de skæve vil nogen nok sige. Medlemmerne er ikke blege for at larme, både hvad angår holdninger til samtiden, kunstpolitisk engagement og naturligvis tematikker i deres kunstneriske praksisser. Decembristernes kunstneriske formsprog rummer både de traditionelle maleriske og skulpturelle udtryk såvel som fotografiske, installatoriske og rumlige greb. Trods de forskellige udtryk har medlemmerne altid været inspireret af hinanden, hvilket implicit viser sig i en form for slægtskab værkerne imellem - tro mod sit eget udtryk og åben overfor andres.

Ønsket er, at udstillingen fremstår klar og tilgængelig for udstillingsgæsten, og samtidig at tydeliggøre den enkelte kunstners repræsentation og betydning på den aktuelle danske og internationale kunstscene. Da Decembristerne i dag kun udstiller ved specielle lejligheder, er der store intentioner om, at skabe solid bevågenhed omkring udstillingen.

Decembristerne tæller i dag disse medlemmer: Elmer, Doris Bloom, Ole Broager, Henrik Flagstad, Sys Hindsbo, Ellen Hyllemose, Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Heine Klausen, Oda Knudsen, Jørgen Carlo Larsen, Henrik Menné, Bodil Nielsen, Jesper Rasmussen, Steen Møller Rasmussen, Tina Maria Nielsen, Marie Søndergaard Lolk, Bank og Rau, Ane Mette Ruge og Hans Christian Rylander. Dertil vil Torben Ribe og Kasper Hesselbjerg også gæste udstillingen i Den Frie Udstillingsbygning.

Hans Christian Rylander

»Fotos fra udstillingen

 

I forbindelse med udstillingen i Den Frie Udstillingsbygning 2016 blev der afholdt en række arrangementer:

Søndag den 27. november kl. 15-16.30:
Oplæsninger af Søren Ulrik Thomsen og Caspar Eric, efterfulgt af jazzmusik af Jesper Thorn's Big Bodies of Water.

Fredag den 2. december kl. 16-17.30:
Lancering af decembrist Hans Christian Rylanders nye bog, der omhandler hans billedkunstneriske virke og arbejde i dansk kunstliv.

Fredag den 30. december kl. 15:
Decembristerne arrangerer omvisningen på udstillingen.
Ved omvisningen deltager Decembristernes mangeårige formand Hans Christian Rylander samt decembrist-medlem Jørgen Carlo Larsen. De vil begge fortælle om deres individuelle bidrag til udstillingen

Torsdag den 5. januar kl. 19-21:
Paneldebat om dansk kunstliv nu.

Lørdag den 7. januar:
Performance-program kurateret af decembrist Heine Klausen.

Søndag den 8. Januar, 14-15.30:
Tværæstetisk arrangement sammensat af decembrist Elmer: Tekstorkesteret T/S Stern v. T/S Høeg og Sternberg, med deltagelse af Mads Egetoft og Oliver Laumann. 

Udstillingen sættes op