Rikke Benborg

(“„...]), 2018. HD Video, varighed 4 min.
Edition 5 + 2 A.P.