Steen Møller Rasmussen

Værktitel: Asphaltglatt
Årstal: 2016
Materialer: Video
Størrelse: 1080 P, 2:13 min.

Værktitel: Berlin Post
Årstal: 2016
Materialer: Video
Størrelse: 1080 P, 1:24 min.  

Værktitel: Graven Berlin
Årstal: 2016
Materialer: Video
Størrelse: 1080 P, 5:06 min  

Værktitel: Hav med sejlbåd
Årstal: 2016
Materialer: Video
Størrelse: 1080 P, 3:20 min.  

Værktitel: Rejsefotos
Årstal: 2016
Materialer: Video
Størrelse: 4x3, 3:20 min.  

Værktitel: “Video med video på”
Årstal: 2016
Materialer: Videoinstallation  

Værktitel: Monument Berlin
Årstal: 2016
Materialer: Video
Størrelse: 2:25 min.