»Den Frie Udstillingsbygning
26. november 2016 – 8. januar 2017
Fernisering: Fredag d. 25. november Kl. 17 – 20

PROJEKTBESKRIVELSE

Ved Decembristernes seneste udstillinger, er man begyndt at eksperimentere med nye måder at sammensætte og præsentere en sammenslutnings udstilling på. Med udstillingen i Den Frie vil sammenslutningen søge tilbage til den originalitetstrang, som givet vis er en stor del af en stærk kunstnerisk praksis. Medlemmerne skal denne gang ikke forholde sig til en tematik eller et gennemgående kuratoriske greb. Udstillingen vil derfor have fokus på de individuelle kunstneres forskellige praksisser på tværs af generationer, baggrund, udtryk, genrer og materialer. Formålet med dette udgangspunkt er, at sætte fokus på originaliteten og kvaliteten hos det enkelte medlem.

Alle værker vil være skabt specifikt til udstillingen i Den Frie, da det rumlige hensyn og den sted- specifikke inspiration er yderst væsentlig. Målet med udstillingskonceptet er at bidrage til den fortsatte udvikling i sammenslutningen og vise den som en nyskabende og fremadskuende spiller på kunstscenen både herhjemme og i udlandet.

Sammenslutningen, Decembristerne, er i dag en institution med 85 års erfaring hvad angår det særlige at arrangere udstillinger, og man har taget hensyn til skiftende tider, som indlysende har haft indflydelse på udstillingens fremtoning. Decembristerne har gennem alle årene været en undersøgende flok – de skæve vil nogen nok sige. Medlemmerne er ikke blege for at larme, både hvad angår holdninger til samtiden, kunstpolitisk engagement og naturligvis tematikker i deres kunstneriske praksisser. Decembristernes kunstneriske formsprog rummer både de traditionelle maleriske og skulpturelle udtryk såvel som fotografiske, installatoriske og rumlige greb. Trods de forskellige udtryk har medlemmerne altid været inspireret af hinanden, hvilket implicit viser sig i en form for slægtskab værkerne imellem - tro mod sit eget udtryk og åben overfor andres.

Ønsket er, at udstillingen fremstår klar og tilgængelig for udstillingsgæsten, og samtidig at tydeliggøre den enkelte kunstners repræsentation og betydning på den aktuelle danske og internationale kunstscene. Da Decembristerne i dag kun udstiller ved specielle lejligheder, er der store intentioner om, at skabe solid bevågenhed omkring udstillingen.

Decembristerne tæller i dag disse medlemmer: Elmer, Doris Bloom, Ole Broager, Henrik Flagstad, Sys Hindsbo, Ellen Hyllemose, Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Heine Klausen, Oda Knudsen, Jørgen Carlo Larsen, Henrik Menné, Bodil Nielsen, Jesper Rasmussen, Steen Møller Rasmussen, Tina Maria Nielsen, Marie Søndergaard Lolk, Bank og Rau, Ane Mette Ruge og Hans Christian Rylander. Dertil vil Torben Ribe og Kasper Hesselbjerg også gæste udstillingen i Den Frie Udstillingsbygning.

Hans Christian Rylander

Udstillingen sættes op